joBitti - Älä jää jobitta!_sv

Behöver hjälp med din jobbsökning? Nu är det möjligt också på nätet!

joBitti är en service för alla som vill förbättra sina jobbsökarfärdigheter. Du kan delta i gruppen oberoende av tid och plats. Att delta är frivilligt och gratis.

joBitti - jobbsökargrupper
Demo

jobbsökargrupp

Se även
FacebookTwitter